Stichting Ton Smits

A million dollars
 
 
De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 1 januari 2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed en kunst).
Zie Belastingdienst voor een uitleg over ANBI. 


Het Ton Smits Huis is vanaf 24 april 2009 opgenomen in het Museumregister Nederland (geregistreerd museum).

Jacob Reviuslaan 25logo museum Ton Smits Huis Eindhoven

5644 TP Eindhoven

 +31 (0)40 211 47 86

info@tonsmitshuis.nl

Wil je snel meer weten?
 Neem telefonisch contact op of e-mail  info@tonsmitshuis.nl

Eindhoven

Website door: DHvV

Feedback