Educatie voor primair en voortgezet onderwijs

Eind 1983 opende museum Ton Smits Huis haar deuren. Dit in Eindhoven gevestigde museum is geheel gewijd aan beeldend kunstenaar Ton Smits (1921-1981). Zijn artistieke nalatenschap vormt de kern van de museumcollectie.

Door te tekenen leer je de wereld kennen; de wereld in jezelf en om je heen. Sinds zijn jongste jaren ontdekt Ton Smits al het plezier in tekenen. Hij kijkt goed om zich heen, maar heeft ook de drang om verhalen te vertellen. Achteraf is het niet verwonderlijk dat hij meer dan 25.000 cartoons en karikaturen heeft nagelaten, waarin hij met niet aflatend enthousiasme en met humor de wereld zoals hij die waarneemt aan de kaak stelt.

Dit enthousiasme willen de medewerkers van Ton Smits Huis graag overbrengen op de kinderen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn verschillende lesprogramma’s ontwikkeld conform de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarbij culturele competenties als receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen worden gestimuleerd. Deze leerlijnen zijn door het ministerie van onderwijs uitgezet en hieraan moeten alle culturele instellingen voldoen. De leerlingen krijgen een uitgebreide inleiding van een van onze medewerkers en kunnen dan zelf aan de slag. Het programma duurt ongeveer een uur.

Ook bestaat de mogelijkheid in plaats van een bezoek aan het museum, een les in de klas te laten verzorgen door onze medewerkers. Wil je meer weten? Lees dan verder op deze pagina.

Quote van Sint-Joriscollege Eindhoven | door VWO docent Janneke Sleenhof:

“Een erg interessante middag, waarbij leerlingen actief aan de slag gingen met de spotprenten. Zij hebben dit ervaren als een leerzame en vooral boeiende middag; ze werden aan het denken gezet over actuele onderwerpen. We komen graag nog eens terug ! “

(Klassenbezoek tijdens Inktspot-expositie)

Quote van kinderopvang de Grabbelton Geldrop | groep de Kanjers:
`Verbeelding brengt je overal…

“We vonden het een hele leuke workshop. Het was erg leuk om te zien hoe Pim van een struisvogel een cartoon maakte.
Daar moesten we erg om lachen.”

“Sommige kinderen wisten al wat een cartoon was omdat ze dat in de krant hadden gezien en gelezen.
De kinderen waren erg trots op wat ze hadden gemaakt.”

(Les op locatie met Pim van den Heuvel)