Biografie van 1921 tot 1981

 • 1921

  Op 18 februari wordt Ton [Antonie Gerardus] Smits geboren te Veghel.

 • 1934

  Er wordt voor het eerst een tekening van Ton Smits gepubliceerd. De tekening wordt geplaatst in het periodiekje De Kleine Apostel.

 • 1935

  Het gezin Smits verhuist naar de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven.

 • 1939-1944

  In de oorlogsjaren doorloopt Smits de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.

 • 1941

  De vader van Smits overlijdt.

 • 1944

  In de laatste oorlogsjaren tekent hij karikaturen van verschillende nazileiders. Tijdens de bevrijdingsdagen krijgt Smits van een Amerikaanse soldaat een exemplaar van het weekblad Look. Dit Amerikaanse cartoontijdschrift zal hem bijzonder inspireren. Na de bevrijding haalt Ton zijn spotprenten met nazi-kopstukken weer tevoorschijn. Het Eindhovens Dagblad geeft deze tekeningen uit in de vorm van twee reeksen prentbriefkaarten. In de jaren 1944-1946 zijn in Europa honderdduizenden prentbriefkaarten met anti-nazi-tekeningen in omloop.

 • 1945

  Publicatie door de Eindhovense uitgeverij De Pelgrim van het door Ton Smits geschreven het boekje Jawel Majoor.

 • 1947

  Verhuizing naar Amsterdam om tekenopdrachten te kunnen verwerven. Hij krijgt een contract bij het weekblad Het Kompas voor een wekelijkse politieke prent. Er komen meer opdrachten los: onder andere van de Katholieke Arbeidersbeweging en van het Volksweekblad van de paters Kapucijnen. Ton tekent in die tijd ook dagelijks politieke cartoons voor de kranten Het DagbladDe NederlanderHet Vrije Volk en De Telegraaf.

 • 1948

  Ton Smits krijgt het bericht dat Uitgeverij Sijthoff stopt met de uitgave van de kranten Het Dagblad en De Nederlander.

 • 1949

  John Bailey [humorredacteur van The Saturday Evening Post] koopt één cartoon van hem aan. Deze cartoonstrip, bestaande uit drie tekeningen, wordt gepubliceerd in The Saturday Evening Post.

 • 1950

  Zijn tweede cartoon wordt verkocht in Amerika.

 • 1954

  Een mijlpaal in Smits’ carrière als cartoonist: hij sluit een exclusief contract af met The New Yorker.

 • 1955

  Smits verblijft zes weken in de VS op uitnodiging van de redactie van The New Yorker.

 • 1957

  Verhuizing [met zijn moeder] naar de nieuwe atelierwoning aan de Jacob Reviuslaan 25 te Eindhoven.
  De woning is gebouwd door architect Fons Vermeulen  in een sobere bouwstijl [verwant aan de Bossche School].

 • 1964

  Met de cartoonstrip over een kuikentje wint hij de Gouden Palm op de 17e Salone Internationale dell’ Umorisme [Internationale Salon van de Humor] in Bordighera, Italië.

 • 1965

  Winnaar van de eerste prijs op de Wereldcartoonale te Knokke-Heist [België].

 • 1967

  John Bailey  geeft vanaf dat jaar meerdere boeken uit, genaamd Great Cartoons of the World. Hij geeft de tekenstijl van Ton als volgt weer: ‘ Smits tekent lief en onschuldig
  en zijn sprookjesachtige cartoons zijn oorspronkelijk en kinderlijk alsof ze zijn gemaakt door een zeer intelligent kind, dat begenadigd is met een uitmuntend talent om te ontwerpen en te tekenen.’

 • 1968

  De Duitse televisie [WDR] zendt in de nieuwsrubriek Hier und Heute een korte documentaire  uit over Ton Smits, zijn schilderijen en cartoons.
  In datzelfde jaar overlijdt in de VS Ben Roth [vriend en agent van Ton] aan een hartaanval.
  De opkomst van de televisie bezorgt de tot dan toe bloeiende tijdschriftenmarkt een gevoelige knauw.  De bladen zien hun advertentie-inkomsten dalen.
  Sommige tijdschriften bezuinigen en herzien hun formule. Van andere bladen moet de publicatie zelfs worden gestaakt. Ook vooraanstaande bladen als The New Yorker,
  The Saturday Evening Post en Look – de voornaamste inkomstenbronnen van Ton Smits – ontspringen de dans niet en kopen beduidend minder cartoons aan.
 • 1970

  De moeder van Smits overlijdt.

 • 1973

  In mei trouwt Ton Smits met Lidwien Zoetmulder.

 • 1976

  John Bailey publiceert het boek Intent on Laughter. In dit werk besteedt hij uitgebreid aandacht aan Ton Smits’ opvattingen over humor en over het  tekenen van cartoons.

  Enkele citaten uit BAILEY, John, Intent on Laughter,  New York, 1976 [paperback 1977]:

  Ton Smits: ‘[I never sketch from nature] … because I use symbols all the time and because it seems to me that symbols express better and more directly what people think. I am not interested in drawing people as they really look. I like to watch people and observe the subtlest things they think, but I never sketch the people.’

  Ton Smits: ‘ … [my] own kind of humor almost entirely depends on simplicity and on the expressions on the faces of the people I draw. These expressions are so important because they make it clear … what is going on in the minds of the characters I use. All of my better things always deal with what is going on in the minds of people.’

  Ton Smits: ‘… the underlying theme in [my] work is what goes on in the minds of the characters I use and … the visualized thinking of these characters preferably deals with human essentials like loneliness.’

 • 1981

  Ter gelegenheid van Smits’ zestigste verjaardag vindt er een grote overzichtstentoonstelling plaats van zijn werk. Burgemeester dr. G.W.B. Borrie van Eindhoven opent de tentoonstelling en overhandigt hem – mede namens het stadsbestuur – een kristallen bokaal als blijk van waardering voor zijn oeuvre. Daarna is de presentatie van de monografie Ton Smits, schilderijen en cartoons.
  Ton Smits overlijdt op 5 augustus 1981.
 • 1981-1982

  Postume overzichtstentoonstellingen in verschillende culturele centra in Nederland en België.