Vrienden van Ton Smits

De Stichting Ton Smits wordt financieel ondersteund door de Vriendenkring. Deze kent donateurs en begunstigers.

De bijdrage voor donateurs bedraagt min. € 25,- per jaar. Begunstigers betalen min. € 10,- per jaar.

U kunt ons museum structureel steunen door jaarlijks een bedrag over te maken t.n.v. Stichting Ton Smits te Eindhoven
op bankrekening NL36INGB0001763802 onder vermelding van Vriendenkring.

Als donateur krijgt u:

  • vrije toegang tot het Ton Smits Huis samen met één introducé
  • korting op aankopen in de museumwinkel
  • het jaarverslag van de Stichting en wordt u op de hoogte gehouden van speciale activiteiten c.q. tentoonstellingen.

Een begunstiger heeft vrije toegang, samen met een introducé, en krijgt korting in de museumwinkel.